3 Nawyki Skutecznego Menedżera

 • 3 POWODY DLA KTÓRYCH WARTO UCZESTNICZYĆ W TYM SZKOLENIU
  1. Zdobędziesz zestaw narzędzi menedżerskich szybko zwiększających twoją skuteczność
  2. Wykorzystujemy skuteczne narzędzie wdrożeniowe – Mapy Rozwojowe, które pomagają zastosować w praktyce nowo zdobytą wiedzę i umiejętności.
  3. Szkolenie prowadzone jest jednocześnie przez kilku doświadczonych trenerów i coachów, którzy wspierają dalszy rozwój kompetencji poprzez indywidualne sesje coachingowe.
 • INFORMACJE
 • TRENERZY i COACHOWIE: Małgorzata Rybińska, Agnieszka Biernacka, Jakub Ujejski, Tomasz Szustakiewicz, Maciej Sasin
  CZAS: 3 dni, godz. 9.00 – 18.00
  GRUPA: 8-16 osób

  Skontaktuj się

Profil Uczestnika

Dla nowych i bardziej doświadczonych menedżerów, którzy chcą podnieść skuteczność swoich działań.

Cel Szkolenia

To szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą rozwinąć trzy kluczowe kompetencje menedżerskie:

 1. skuteczna komunikacja
 2. skuteczne motywowanie
 3. skuteczne planowanie

Korzyści i Umiejętności

Podczas tego programu uczestnicy

 • Zdobędą umiejętności komunikowania się bardziej świadomie, odpowiedzialnie i asertywnie.
 • Poznają skuteczne metody komunikowania się w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych
 • Dowiedzą się jak zbudować zmotywowany i skuteczny zespół.
 • Przećwiczą jak zwiększyć zaangażowanie członków swojego zespołu.
 • Nauczą się jak zwiększyć efektywność i celowość działań swoich i swojego zespołu poprzez koncentrację na tym co najważniejsze
 • Uświadomią sobie jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Program Szkolenia

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - 1 dzień

Przeszkody w Komunikacji

 • Bariery w komunikacji budowane przez nas i przez innych – czyli co nam przeszkadza skutecznie porozumiewać się
 • Różnice w postrzeganiu i nazywaniu rzeczywistości jako przeszkoda w komunikacji
 • Autobiografia ( ocenianie, interpretowanie faktów i sytuacji odwołując się wyłącznie do swoje punktu widzenia i swoich doświadczeń)

Skuteczna Komunikacja

 • Pokonywanie barier w komunikacji
 • Różnice pomiędzy słuchaniem aktywnym a empatycznym
 • Ćwiczenia na słuchanie empatyczne ( parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja)
 • Komunikacja w kluczowych sytuacjach menedżerskich ( delegowanie, słuchanie, konstruktywna krytyka etc.)
 • Asertywna komunikacja z podwładnymi
 • Poprawa komunikacji na linii menedżer-zespół dzięki skutecznym regularnym spotkaniom.

Osiąganie Synergii w Komunikacji

 • Sztuka skutecznego komunikowania się w sytuacji konfliktu interesów.
 • Sztuka wyrażania osobistych przekonao i opinii w poszanowaniu stanowiska drugiej strony.
 • Praca nad “prawdziwą sytuacją” z życia menedżera, która wymaga pokonania barier i zbudowania porozumienia, znalezienia rozwiązania
 • MAPA ROZWOJU – stworzenie indywidualnego planu działania do wdrożenia w najbliższym tygodniu oraz w kolejnych.

SKUTECZNE PLANOWANIE - 1 dzień

Matryca zarządzania czasem

 • Podział zadań wedle ich pilności i ważności.
 • Określenie długoterminowych rezultatów powstałych w ramach długiego „przebywania w poszczególnych ćwiartkach”
 • Metody profilaktyki wspomagające zapobieganiu gromadzenia się rzeczy ważnych i pilnych.
 • Uwalnianie czasu na najważniejsze działania dzięki efektywniejszemu zarządzaniu zadaniami, które są nieważne ale pilne.
 • Rozróżnianie i unikanie angażowania czasu w działania niepilne i nieważne.

Piramida Skutecznego Planowania

 • Określenie najważniejszych wartości w życiu prywatnym i zawodowym
 • Ustalanie najważniejszych celów wspomagających ich realizację.
 • Planowanie w ujęciu tygodniowym oraz dziennym
 • Praktyczne wskazówki wspomagające efektywność planowania na każdym poziomie. Najlepsze praktyki wykorzystania kalendarza – narzędzia wspomagającego planowanie

System planowania

 • Zintegrowanie własnego systemu planowania,
 • Metody zarządzania spotkaniami, danymi kontaktowymi, zadaniami i informacjami

Ostrzenie piły

 • Metoda utrzymania równowagi życiowej i unikania wypalenia zawodowego.
 • Główne praktyki w walce ze stresem i wypaleniem zawodowym: odżywianie, relaks. Najlepsze praktyki doładowywania baterii w sferze fizycznej, społecznej, intelektualnej i duchowej.

MAPA ROZWOJU – stworzenie indywidualnego planu działania

SKUTECZNE MOTYWOWANIE

 • Jak zbudować zmotywowany i skuteczny zespół
 • Motywatory i demotywatory zespołu – analiza własnego zespołu
 • Najważniejsze aspekty funkcjonowania zespołu
 • Konstruktywne i destruktywne zachowania menedżera w pracy z swoim zespołem
 • Zachowania menedżera i członków zespołu ułatwiające i utrudniające rozwiązywanie problemów
 • Zwiększenie zaangażowania członków zespołu poprzez regularne spotkania.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez dopasowanie stylu przywództwa
 • Teorie motywowania – co działa w Polsce a co już nie?
 • Katalog dobrych praktyk dotyczących skutecznego motywowania podwładnych
 • Menedżer liderem – przywództwo sytuacyjne.
 • MAPA ROZWOJU – stworzenie indywidualnego planu działania

Metody Szkoleniowe

Interaktywna forma warsztatów pozwala na naukę przez osobiste doświadczenie i przyśpiesza rozwój umiejętności menedżerskich, której efekty będą szybko widoczne w życiu zawodowym.
Warsztat jest rodzajem zajęć praktycznych, w których jedną z głównych ról grają uczestnicy.
3 dniowe szkolenie jest przeprowadzane w odstępach tygodniowych między pierwszym , drugim a trzecim dniem szkolenia. W przerwach tygodniowych uczestnicy pracują nad wdrożeniem zdobytej wiedzy i rozwojem kluczowych kompetencji wykorzystując mapy rozwojowe.

WYKORZYSTYWANE INTERAKCJE

 • Praca w parach, zespołach
 • Dyskusje
 • Analiza nagrań video – najlepszych międzynarodowych mówców
 • Nagrywanie wystąpień uczestników na kamerę video
 • Prezentacje indywidualne
 • Prezentacje zespołowe
 • Materiały video
 • Gry i zabawy

Opinie Uczestników o Szkoleniu i Trenerze

Skandia

Ciekawe przedstawienie problemu, sposoby wykorzystania narzędzi do efektywnego zarządzania czasem, priorytetami, zadaniami jak również budowania relacji. Wiele ciekawych przykładów z życia, prawdziwych i konkretnych.

SkandiaSkuteczne Planowanie 2009
Alma Consulting Group

Bardzo przydatne informacje dot. komunikacji, sięgnięcia do źródła zrozumienia drugiej strony, wejście w buty drugiej osoby.

We love you :)

Alma Consulting GroupSkuteczna Komunikacja 2011
Prefarma

Szkolenie prowadzone w innowacyjnej formie. Uświadomienie roli menedżera i członków zespołu w tworzeniu zespołu- misji, strategii, celów. . Przemyślane i aktywizujące ćwiczenia , które pozwoliły poznać siebie, zespół z którym pracujemy, swoje zalety, mocne strony.

PrefarmaSkuteczne Motywowanie, Berlin 2009