Stosujemy 3 filary, na których opieramy wszystkie nasze programy rozwojowe: Piramida Efektywnej Nauki, Cykl Nauki Kolba oraz własne autorskie sprawdzone metody projektowania i przeprowadzania szkoleń.

Piramida Efektywnej Nauki

Podkreśla istotną rolę ćwiczenia w procesie przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności, które daje 75% skuteczności. Najbardziej skuteczną metodą aż 90% skuteczności jest „nauczanie innych”, więc dajemy naszym uczestnikom możliwość przejęcia roli trenera,  wykorzystujemy ją szczególnie w szkoleniach gdzie istotna rolę odgrywa „skuteczne udzielanie feedbacku”  innym uczestnikom szkolenia wykorzystując nową wiedzę i umiejętności np. przy omawianiu wystąpienia prezentera, każdy ma szanse odegrać rolę trenera.

Cykl Nauki wg Davida Kolba

Skuteczny model nauki, który ma na celu zmianę zachowania, modyfikowanie nawyków i postaw. Wg Kolba na proces uczenia trzeba patrzeć jak na cykl, w którym główną rolę pełni doświadczenie  i jego analiza. Dzięki możliwości przeżywania różnych sytuacji i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia można uczyć się najefektywniej. Kolejne doświadczenia powodują, że nowe informacje przyswajane są szybciej, niż ma to miejsce np. w przypadku zdobywania wiedzy poprzez bierne słuchanie.