Extended DISC

To kompleksowy w pełni zintegrowany pakiet kilkunastu narzędzi diagnostycznych. Dostarcza informacje na temat potencjału zasobów ludzkich i pomaga wdrażać rozwiązania poprawiające efektywność na poziomie jednostek, zespołów i całych organizacji. Doskonałe narzędzie pomagające zdefiniować potrzeby szkoleniowe, zaplanować rozwój pracowników, a w rezultacie zbudować efektywne programy rozwojowe.

Korzyści Extended DISC

KULKI4
  • Większa satysfakcja klienta
KULKI3
  • Podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących zasobów ludzkich
  • Budowa dynamicznego i efektywnego zespołu menedżerskiego
  • Mapa potencjału organizacji
KULKI2
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Lepsza komunikacja w zespole
  • Efektywniejsze zarządzanie zespołem
KULKI1
  • Poznanie swojego stylu komunikowania się
  • Lepsza współpraca z innymi
  • Efektywniejsze planowanie rozwoju