Dlaczego coaching?

Badanie Huthwaite dla Xeroxa dowiodło, że w ciągu miesiąca od zakończenia programu szkoleniowego sprzedawcy tracili 87% umiejętności nabytych podczas szkolenia.

Wyniki 6 miesięcznego coachingu 281 menedżerów kadry zarządzającej pokazują wzrost efektywności i wydajności menedżerów aż do 60%. (Elizabeth C. Thach,2002)

Wyniki badań wykazują, że w przypadku sprzedawców konsultacyjnych systematyczne łączenie szkolenia i coachingu dało trwały wzrost przychodów o 35%. (SPIN Selling, 1988)

Efekty coachingu w organizacji

KULKI1
 • Wzrost produktywności
 • Poprawa jakości
 • Wzrost zysków
 • Lepsza obsługa klienta
 • Redukcja kosztów
KULKI2
 • Lepsza praca zespołowa
 • Lepsze relacje z pracownikami i klientami
 • Zadowolenie z pracy
 • Mniej konfliktów
 • Większe zaangażowanie pracowników
KULKI3
 • Poprawa organizacji czasu pracy
 • Szybkość i trafność podejmowania decyzji
 • Równowaga między życiem osobistym a zawodowym
 • Zadowolenie i zaangażowanie w pracę
 • Rozwój kariery

Szkolenie wsparte coachingiem

Do każdego projektu szkoleniowego proponujemy odpowiednie wsparcie coachingowe. Jesteśmy przekonani, że tylko szkolenia wsparte coachingiem dają trwałe rezultaty.

Szkolenia wsparte coachingiem

Jako follow up szkolenia 3 NAWYKI SKUTECZNEGO MENEDŻERA proponujemy przykładowe obszary w których menedżer razem z coachem pracuje nad poprawą swojej skuteczności.

Jako follow up do szkoleń z PREZENTACJI BIZNESOWEJ proponujemy przykładowe obszary w których uczestnik szkolenia razem z coachem pracuje nad dalszym rozwojem.