Model 5 Kroków

Realizujemy cele i potrzeby klienta wg MODELU 5 KROKÓW, który sami opracowaliśmy i stosujemy we współpracy z naszymi klientami.

Rozwiązania dla firm

KULKI1
 • Ankiety diagnostyczne- ocena poziomu kompetencji/ badanie potrzeb/ ocena 360 stopni
 • Rozmowa indywidualna- wywiad z uczestnikami projektu, ich przełożonymi, sponsorami
 • Focus grupa – zogniskowany wywiad grupowy
KULKI2
 • Uzgodnienie celów rozwojowych – w zakresie wiedzy, kompetencji i postaw.
 • Zdefiniowanie rezultatów projektu
 • Ustalenie mierników sukcesu czyli sposobów pomiaru, oceny projektu
 • Ustalenie kto jest zaangażowany w projekt – uczestnicy, przełożeni, koordynatorzy
KULKI3
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Przeprowadzenie cykli szkoleniowych
 • Przeprowadzenie sesji coachingowych- indywidualnych/grupowych
 • Przeprowadzenie e-coachingu
 • Przeprowadzenie warsztatów wzmacniających tzw. follow up
KULKI4
 • Ankieta oceny szkolenia/ projektu szkoleniowego
 • Ankieta zadowolenia uczestnika z realizacji indywidualnych celów i oczekiwań
 • Rozmowy z bezpośrednimi przełożonymi, sponsorami, HR Raport końcowy
 • Pomiar efektywności uczestników (min. 6 tyg)
 • Pomiar korzyści biznesowych (ROI) (min.6 m-cy )
 • Ocena wg modelu Kirkpatrika
KULKI5
 • Narzędzie „Plan Rozwoju”
 • Zebranie feedbacków od uczestników, trenera.
 • Wytyczenie kierunków rozwoju
 • Określenie celów rozwojowych w czasie
 • Coaching koleżański, mentoring

Dlaczego warto przeprowadzać szkolenia z komunikacji i prezentacji?

Specjalizujemy się w polepszaniu jakości prezentacji i komunikacji, gdyż widzimy realne przełożenie na polepszenie jakości relacji wewnętrznych firmy i polepszenie relacji z klientami.

Korzyści płynące z polepszenia jakości komunikacji i prezentacji w organizacji są wymierne, zobacz obok.